Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 543

tfwekken tot het voortzetten van het Krijgsgeluk, 't welk hun thans medeliep, droeg hij de Landvoogdij der Nederlanden over op een Prins van zijnen bloede, den Cardinaal-Aardshertog Albertus van Oostenrijk , zijn Neef, die hem blijken van zijne groote bekwaamheden gegeeven hadt , als Onderkoning in Portugal. Tot verwerving van 's Volks gunst, bragthijVredes-voorflagen mede; doch,om in ftaat te weezen, om de Voorwaarden te bedingen, ook drieduizend Spanjaarden , en eene groote fona ongemunt Zilver , om de fchade van den uitftel te vermijden , met belofte van een maandlijken onderftand uit Spanje. Op den elfden van Sprokkelmaand des jaars MDXCVI , deedt hij zijne intrede te Brusfel. De vreugde, wegens zijne overkomst,vermeerderde , door het vertrek des Graaven van Fuentes en Ibarra , wier talenten , bij den Landzaat, de vlekke, van gebooren Spanjaarden te weezen, niet konden uitwisfchen. Dan die hoog gereezen vloed van blijdfchap begon te ebben, als men, eerlang, het Opperbeleid des Oorlogs in handen zag ftellen van Don Franctsco de Mendoza, Admirant van Arragon, en verfcheide andere Spanjaarden met de aanzienlijkfte Staatsampten bekleeden (*).

Het fchrander beleid des nieuwen Landvoogds veroorzaakte veel ongerustheids in deFeréénig le Gewesten. Hij hadt een groot getal hunner Koopvaardij-

fchepen

CO Bor, XXXII.B. bl. 122. XXXIII.B. bl.5.9.99. Grot. Hifi. p. 240.

Maurits.

De CardinaalAardihertog Albertusvan Oostenrijkkomt in de Neder, landen als Opperlandvoogd.

Sluiten