Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

346

GESCHIEDENIS

Maurits.

Vermee-

fteringtn desAaras hertogs in frankrijk.

ter, de Gravin van Hohenlo, en den Koning van Spanje verftiekt (*>

Das verdween de hoop , door den Aardshertog opgevat, om de Bondgenooten door Staatkundige Breeken te winnen. Aan 't hoofd eens Legers van vijftienduizend man, dagt hij hun de gevoeligfte Bagen toetebrengen, en beraamde reeds , waar hij zijn aanval zou beginnen, als Hendrik de IV. hem noodzaakte, zijne wapens na Frankrijk te wenden. Deeze Vorst zogt het verlies van Kamerijk te vergoeden, doch, geene genoegiaame magt hebbende,om het te herneemen, belegerde hij la Fere, eene kleine, maar aangelegene, Stad in Vermandois, door de Verbondelingen aan de Spanjaarden overgeleverd. De Aardshertog, geen kans ziende , om dit beleg te doen opbreeken, werd te raade, eene andere Stad te berennen, 't zij om eene afwending te maaken, 't zij om het gemis dier Stad , door het bemagtigen van eene grootere, te boeten. Hij trekt met zijne Krijgsmagt voor Calais, welks Vestingen in een flegten Baat, en met eene zwakke Bezetting voorzien waren. De Engelfche en Hollandfche Schepen , die --voor Calais kruisten , en vierduizend Franfchen, van voor la Fere derjvaards gefchikt , konden den Aardshertog niet van daar verdri jven. De Stad werd, Botmenderhand, ingenomen, als mede het Kasteel;

het

(*) Bor, XXXII. B. M< 112. 122. 124. XXXIII B. bl. 5. Grotii llijl. p. 241. 242.

Sluiten