Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34» GESCHIEDENIS

De Aards

hertog

belegert

en be-

magtigt

Hukt.

Maurits.

Deeze voorzorgen fchrikten den Aardshertog niet af. Hij was in de Nederlanden wedergekeerd , 't zi] om Hendrik te ontwijken , die hem met eene overmagt van Krijgsbenden tot denflag zogt te beweegen, of om de Grenzen te dekken tegen de ftrooperijen des Paardenvolks van Prins Maurits , dat, zonder ophouden, veele Landltreeken plunderde, of onder brandfchatting ftelde. Eerst fcheen Albertus het op Ooftende of Breda gemuntte hebben, doch hij béfloot deeze onderneeming tot gunstiger gelegenheid te verfchuiven , en Hulst aanretasten. De ligging deezer Stad, in 't midden van het Land van Waas, ftelde de Hollanders in ftaat tot het ontrusten der omliggende Landfehappen. Maurits, in den jaare MDXCI, zich meefter van deeze Stad gemaakt hebbende, hadt de Gragten verwijd, de Vestingwerken vermeerderd, en, om eene zo gewigtige Plaats,die Holland en Zeeland dekte , en teffens den weg na Braband en Vlaanderen baande, te behouden , hadden de Zeeuwen last gekreegen , de Werken te voltooien : doch deezen zich meer bevlijtigd, om het omgelegen land, dan de Stad, in ftaat van tegenweer te ftellen. Het onder water zetten van 't vlakke veld, het flegten der hoogten , die den Vijand voor 't Ka- ' non der Stad konden dekken, maakte Hulst tot een Eiland. La Barlotte en la Biciis, twee kundige en moedige Veldheeren , ondernamen het, deeze hinderpaalen te boven te komen. Zij begaven zich in kleine Vaartuigen, met een hoop uitgeleezene Knegten, voeren de vaart en het ondergezette land, in

den

Sluiten