Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 553

eenige Transportfchepen en Vaartuigen, vanverfchUlende Volken, ten Oorloge toegerust. Essexdreef, dat men 'er op moest invallen , Warmond gaf 'er zijne Item toe, maar Howard drong door , het tot den anderen dag uitteftellen. De Spaanfche Schepen fchaarden zich infiagcrde, en wederftonden den aanval, tot dat eenige huner grootfte Schepen genomen, zommigen verbrand, anderen in den grond gefchooten, op firand gejaagd, of de Middenlandfche Zee ingedreeven waren. Eén Holiandschtn één Engelsch Schip hadden het ongeluk van door eigen Kruit in de lugt te vliegen. De Graaf van Essex zette hierop den voet aan land op den Uithoek, het Puntaal geheeten : en het Hollandsch Bootsvolk veroverde, ge.weldigerhand, het Kasteel aan den zeekant. Graaf Lodewijk van Nasfau trok aan 't hoofd van vierhonderd Engelfche Spietzen na Cadix. Eenige benden Spaanfche Vrijwilligers, voor de helft uit Geestlijken beftaaade, die het een verdienstlijk werk hielden, de Ketters te beflrijden , trokken tegen hun op: doch zij weeken, op den eerften aanval, ondanks de dapperheid, welke de Geestlijken betoonden , die vuuriger dan de andere Vrijwilligers ffreeden. De Engelfchen kwamen met de overwonnenen ter Stad in. De Inwoonders gaven zich over op verdrag, en kogten de plundering af , als mede het verbranden van de Koopvaardijvloot : maar de Hertog van Medina Sidonia , Landvoogd van deeren Oord, weigerde dit Verdrag te bekragtigen : hierop werd de Stad geplunderd, en hij zelve liet den brand BeeC 3 ken

Maurits.

Sluiten