Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

355

GESCHIEDENIS

bïaurih3

Verdrag; tusfehen Engeland , Frankrijk en de Vei* êc'nigde Nederlanden.

hem alle geloof. Hij zag zijn' misflag, eudagtdien te verbeteren, door de zaaken op den ouden voet.te brengen : doch hij kor. Dier mede de verloorene geloofwaardigheid , in 't aangaan van Verbintenisfen, niet herkrijgen. Niemand wilde Geld fchieten aan een Vorst, diczich verbeeldde, dat een voorgewende ijver voor 't Catholijk Geloof hem kon ontdaan van het volbrengen der goede trouwe , en die daar toe.niet kwam, dan gedwongen door de omftandigheden, en geenzins door bezef van eerlijkheid. Met_ cdn woord, mangel aan Geld en aan Geloof verijdelde alle de maatregels des Aardshertogs, en deedt hem de vrugt verliezen van een' Veldtocht, met zo veel geluks begonnen, en die hem de ftreelendite uitzigten voor een geest fchüderde (*). Eene talrijke Vloot], in Spanje en Portugal uitgerust, om Engelandaantetasten, beliep een zwaare fiorm. Veertig Schepen geraakten op het drooga , met verlies van veel manfchaps. Een nieuwe ramp, ter verijdeling der out» werpen van ftaat- en wraakzugt (f).

Deeze netelige toe'.land van Philips, diezichdoor de groptfte tegenheden niet liet over ftag zetten, die uit- z'jne beziuingcn in America 's jaarlijks fchatten haalde, en de bekwaamheid hadt , om de Volken, dpor beweegredenen, van den Godsdienst ontleend, opteftooken, Mie Frankrijk, Engeland en de Veréi*

(*) Grotii Bijl. p. 250. 260. Reyd, XIV. B. p.300. cn 301.

(t) Bor, XXXIII. B. bl. 65 ■ 6".

Sluiten