Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 359

„ ven j moeften de Staaten haat ,'s jaarlijks, zo lang zij „ leefde, op haaren geboortedag, een Gezantfchap toe„ zenden, om haar dank te zeggen voordeonderfteu„ ning, den Lande beweezen; haar, of haa.enOp„ volger, zo lang de-Oorlog zou duuren, eenejaar„ liikfche erkentenis van twintigduizend Ponden „ Sterlings ovennaakende. Maar , indien de Oor?j l°g bij haar leeven eindigde, of alle de Nederlan,, den met elkander veréénrgi wierden, zou men ,, haar , vier jaaren achter den anderen, 'sjaarlijks,

tachtigduizend Ponden Sterlings aanbieden: waar „ tegen zij den Staaten zou kwijtfchelden alles, wat „ zij van hun te vorderen hadt : hier mede zou ook „ het Verdrag van den jaare MDLXXXV. veniie,, tigd zijn, en het aan de befcheidenheid der Ko„ ningiune ftaan , de verpande Steden weder over„ televeren, of, geduurende den Oorlog, te blijven ,, bewaaren."

Hoe weinig deeze voorflagen den Staaten mogten fmaaken, oordeelden zij het nogthans niet raadzaam, een weigerend antwoord te geeven. „ Zij fmeekten „ Elizabeth, bij het Verdrag des jaars MDLXXXV. „ te willen blijven, en den onderftand, bij 't zelve

„ beloofd, toetefchikken. . Doch , konden zij

„ dit niet verwerven, dan verzogten ze verlof, om 33 vier- of vijfduizend Engelfchen op eigen kosten te 5, mogen werven, en in dienst te houden, zo lang ,, 's Lands ftaat zulks vorderde: als mede, dathaa„ re Majefteit de Hulpbenden , tot nu in 's Lands 3, dienst geweest, bovenal de Bezettingen indever-

„ pan-

Maurits,

Sluiten