Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3^4

GESCHIEDENIS

Maurits.

Krijgsvootfpoed der Ferèé'.lig ■ de Ge westen.

Zege, te

Turnhout

bevogten.

1597-

werkzel was van een oogenblikHjk belang , 't welk door era tegenftrijdig even gereed weder verbrooken kon worde». Zij vonden het zeer natuurlijk , dewijl de oude Batavieren 4 oudtijds, Verbintenisfen gemaakt hadden met de Gauleit , de Franken en Saxen, die zich in de Galüfche en Britfche Eilanden hadden nedergezet, en uit het Grondgebied der Feréénigde Gewesten oorfpronglijk waren. -Anderen maakten een veel min geleerde , doch bondiger, aanmerking. Zij hielden voor dén der treffendfte bewijsftukken van den lotwisfel der ondermaanfche zaaken, dat de Feréénigde Gewesten als gelijken handelden met Gekroonde Hoofden, die, tien jaaren geleden, ze niet waardig geagt hadden , om 'er het Oppergebied over te aanvaarden , toen met zo veel nederigheids aangeboden , en welks weigering men voor een ongeluk rekende.

De Verbintenis der drie Volken was aangevangen onder gunstige voortekenen , en gevolgd door geluk. In Herfstmaand deezes jaars, deedt de Marfchalkvan JiiRON, op bevel des Konings van Frankrijk, aangezet door de Veréénigde. Staaten , een inval in Artois, behaalde twee overwinningen op den Aardshertog, en liepen de Fr ah fchen Artois en F laanderen af (*). De Bondgenooten openden den

Veldtocht des jaars MDXCVil. met een rneefterfr.uk. Om het gedeelte van Eraband, 't welk bloot lag aan

de

(*) Re fel. Holl. 1596, p. 4«- Eor , XXXIII. B. bl. 36.

Sluiten