Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3Ö5

GESCHIEDENIS

des noods , veel zekerder aftocht kunnen maaken. Deeze laatfte raadllag hadt veel fchijns : en, fchoon de hertred onder 't oog des Vijands altoos gevaarlijk is, koos men nogthans de gevaarlijkfte en fchandelijkfte partij. Maurits, door zijne Spionnen onderligt, dat de Vijand, in de uiterfte (tilte,terugtrok, en, ootdeelende, uU deeze voorzorg , welke alleen dient, oir. den Soldaat bevreesd te maaken, dat het 'er min op aan zou komen, om hun te overwinnen, dan te beletten , dat zij het ontkwamen , vaardigde terftond de geheek Ruiterij af, en tweehonderd uitgeleezene Voetknegten. Francois Vere , met eenige ligtgewapende So:daaten uitgezonden, verdreef een viiatidlijk rot , dat eene kleine Brug bewaakte, en viel den Vijand in den (taart. De Graaf van Hohenlo rende, met vierhonderd Paarden , de Spaanfchen op zijde , en voorbij, wendde om , en deedt den eerden aanval. Varax was onvoorzigtig genoeg geweest, om zijne Krijgsbenden niet geflooten te honden: dit, gevoegd bij deufchrik, was oorzaak5 dat zij, op den eerften aanval, deinsden., De Ruiterij en het Voetvolk geraakte in verwarring , en de vlugt werd a'gemeen. Dan een wauhoopig be¬

ftaan ontweldigde Maurits bijkans de overwinning: want, terwijl zijne Knegten bezig waren met den Vijand aftemaaken en uittefchudden , viel Nicoio Basta, de vijaiidlijke Ruiterij weder verzameld hebbende , met lof fen toom op de Staatfchen aan : dan de voorzigtigheid van Maurits behieldt de wankelende zege. Vier Cornetten Paarden hadt hij buiten

het

Maurits.

Sluiten