Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3?°

CE5CHIEDEN13

te der Feréénigde Gewesten aan flrooperijen blootIte'de, dezelve den Aardsbisfchop zouden wedergeeven. als hij magtig was ze te befchermen; doch dat het hun nog niet gelegen kwam ze interuimen ; zij wilden ze tegen den Spanjaard befchermen; dan men zou de Tol , dien hij gewoon was daar te heffen,

hem laaten geworden (*> Vervolgens vermee-

fierde Maurits Meurs en Grol (f)- Breevoort boodt een hardnekkiger tegenweer 0 en werd , frormcnderhand , ingenomen. Goor , Endfchede en Ootmarfum gaven zich bijkans zo dra over als zij op. geëischt werden. Oldenzeel niet , dan naa heftig befchooten te zijn (§). Zingen was nu de éénige fterke Piaats, die de Spanjaarden ten Noorden aan den Rhijn hadden. Wllem de I. oordeelde , erfregt te hebben op dit Graaffchap , en fchonk het zicbzelven, bij Brieven, op naam van Philips den II, in den jaare MDLXXVIH, gegeeven. Zintswas Lingen door de Spaanfchen ingenomen. Maurits zag de Stad aan als zijn Erfgoed, ondernam het beleg , en dwong ze tot overgave (»*). Deeze fchielijk opeenvolgende overwinningen, waar door Maurits zich van verfcheide Stroomc-n verzekerd , een groote ftreek Lands van vijandlijke Brandfchattingen ontheven , en" de Grenzen van drie Gewesten * van

IflAoarrs.

(•) Bor, XXXIV, B. bi. 40.

Ct) Zie aldaar.

(t) Zie aldaar, bl. 48. 51.

(**) Suppl. Corps Dipl. Tom. II. P. I. p. 178.

Sluiten