Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits,

571 GESCHIEDENIS

Zoon van Don Antonio , te Lisbon voor Koning uitgeroepen, doch van daar verdreeven door Philips ni'.n Bi Hoewel dé wettigheid der geboorte van Don Emmanuei, , van 's Moeders zijde , twijfelagtig wis , hadt hij nogthans regt op de Kroon van Portugal, d'.wijl Bastaarden van Koninglijken bloede aldaar van de Throonsöpvolging niet zijn uirgeflooten. Met één woord , hij behoorde onder die Printen , waarcmrent zich de Vorften weinig, bekreunen, zo la;-g I et ongeluk dezelven vervolgt ; doch die, bij gunstige gelegenheid , zich kunnen vertoonen, om hum en Vijand te ontrusten , of te verzwakken. Zijn Vader, Don Antonio,hadt, vlugtigbuiien zijn Rijk , bij de Vijanden van Philips eene fchuil-en wijkplaats gezogt, en was , in den jaare ,MDXCV, te Parijs overleden.

Don Emmanuel, bij gerugte verflaan hebbende , welke tc; enfpoed.n de Spanjaarden ter zee bejegenden, a's mede , hoe de Vijanden van Philips aanvallen tegen hem in den zin hadden , begaf zich na Evgelar.d, en van daarna.Holland. Minzaam werd hij ontvangen, en in a'le gezelfchappen toegelaaten. Hij behaagde door de bevalligheid zijns perfoons, door zijne jeugd , en door zijne, ongelukken zelve, welken hij wist te vernaaien met eene nitneemende welfpreekerdeid , die de harten vertedert, tn, bovenal,; op de Vrouwen eenen diepen indruk maakt. Qrtdekt hebbende, dat de Zuster van Maurits met eene bijzondere en belangneemen.de opmerkzaamheid na zijn vei haal luilierde , verbeeldde hij zich , na

eene

Sluiten