Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dk NEDERLANDEN. 3?r

zij in geene onderhandeling , des betreffende', konden treeJen, buiten toeftemming des Konings van Frankrijk en der Koninginne van Engeland, hunne Bondgenooten , en hoe zij den Prins Maurits ten hoogfien verpligt waren. — Zij vertoonden , op nieuw, hoe zij zich genooddwangd gevonden hadden , de wapenen tegen Spanje optevatten , en de vrugtloosheid der "aangewende poogingen , om eene Verzoening te treffen, met hunne veiligheid beftaan-

baar. , Zij voegden 'er nevens, dat deeze Qor-

log alle andere Mogenheden betrof , en het haai- belang was, de vreeslijke magt des Konings van Spanje te knakken, die , alle de Nederlanden ter zijner gehoorzaamheid hebbende , een Leger van honderdduizend Voetknegten op de been zou kunnen brengen, en aan geheel Europa de wet dellen: dat men zich niet kon verlaaten op een Volk , 't welk ten grondregel volgde , dat men Ketters met Ketters dempen moest; een haatlijken naam, welken zij gaven aan de Protejlanten, zo wel van de Augsburgfche Belijdenis als van de Leer der Hervormden. —— 'tZij de Staaten hunne Regeering als nog niet durfden voordraagen onder de gedaante eener Gemeenebestregeering, welke nog met geen gunftig oog werd aangezien, 't zij zij zich wilden fchikken mm feD eenen* onder welke eene bepaalde Alleenheerfching plaats vondt, 't zij het gezag, den Stadhouder verleend, waarlijk ietzodanigs infloot,zijverkiaarden zichindeezervoege: „ De Nederlanders zijn nooit onderworpen |p geweest, dan aan Wetten, aan welken ook hun-

» n<3

Maurits.

Sluiten