Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS2

GESCHIEDENIS

Maurits,

fchik, dewijl zij bij de Koningin van Engeland vrugtlooze poogingen aanwendden, om het zo verre te brengen. Het baatte niets, bij haar het groot bewijs aantedringen, 't geen zij, etnijds, ten voordeele der Engelfchen , hadt dot'n gelden : zij hieldt ftaande , dat de noodzaaklijkheid , om haaren Vijand, op alle mogelijke wijzen , te benadeelen , het regt, door de Natuur zo zigtbaar veriurd aan alle Volken, om ter zee te handelen, dewijl die voor de Scheepvaart zo gemeen was, als de lugt ter inademing, geheel vernietigde : en gaf den Afgevaardigden te verdaan, dat zij zou voortvaaren , met alle Sch pen, die den Vijand , niet alleen Krijgsbehoeften, maar ook Leevensmiddelen toevoerden, te laaten neemen. 't Was, ongetwijfeld , op het

aanüaan van Elizabeth , dat de Staaten , vervolgens , een Verbod lieten uitgaan, wegens den invoer van Krijgs- en Scheepsbehoeftens in het Spaanfche Rijk, en allen Handel met de Koninglijke Nederlanden verboden. Maar de winzugt , vondrijk in middelen, overtreed altoos dusdanige Bevelen, blijkbaar, in zamenitemming met Engeland en Frankrijk, gegeeven , in de hoope , om , met éénen llag , de Spaanfche Nederlanden te ondertebrengen , door ze als gellooten te houden , en Spanje tot het uiterfte te noodzaaken. Ze deeden de verhoopte uitwerking niet , en werden, welhaast, noodloos, door den Vrede, tusfehen Frankrijk en Spanje gellooten. De Engelfchen mogten zich beklaagen , dat de Hollanders den Vijand middelen verfchaften , om de viji and-

Sluiten