Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Befluit van Philips, om deNcderlandenaan IzabellaClara Eugema optedraagen.

Gezantfchap der Staaten na Engeland.

1598.

39a GESCHIEDENIS

aan Albertus, die, voor zulk eene Bnnd en Bruidfchat, den Corilnaalshoed zou afleggen. Hef lot deezer Prinfesfe was, eenen Geestlijken ten Man te krijgen: 't is bekend, dat zij den ouden Car.Unaal van Bourbon, die de Verhandelingen Koning hadden willen maaken, hadt moeten trouwen. Philips verbeeldde zich, door dit middel, de regen hemopgeltaane Gewesten tot wederkeeren te brengen , als die dan niet langer hun onverzettelijken afkeer tegen de Spaanfche Regeering konden voorwenden. Maar de geest van Vrijheid en de fmaak in 't gezag voeren hadden reeds de gemoederen te zeer ingenomen : alles, wat van de zijde der Spanjaarden kwam, was bij hun verdagt en haatlijk : zij waren alleen bedagt, om de Onafhanglijkheid , welker aangenaame vrugten zij reeds begonnen inteoogflen, te bevestigen: gevolglijk lieten zij niets agter , om hunne Bondgenooten tot het voortzetten van den Oorlog overtehaalen (*).

Met den aanvang des jaars MDXC VIII, vaardigden zij na Engeland af Joan van Duivenvoorde , Heer van Warmond, Meefter Joan van der Werke, Raadpenfionaris van Middelburg , en Jonker Joan van Hottinoa Afgevaardigden van Friesland ter Algemeene Staatsdergadering. Voor de Koninginne, nast'tEngelsch gebruik, de kniëngeboogenhebbende, haalden zij, in een wclfpreekend Verroog, alle de wreedheden op , door den Koning van Spanje in de

Ne;.

(*) Grotii Hifi. p. 303.

Sluiten