Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 395

1

ca, en de rijkbelaadene Vlooien uit beide de Indien , welke zich als eene gereede eri fchitterende prooi aan een moedig en ondemeemend Volk aanbooden. Voorts beweerden zij , dat, de verdeediging der Veréénigde Nederlanden de eerfte oorzaak des Oorlogs geweest zijnde , het noch veilig noch eerlijk was, dezelven te verhaten, eer zij de bedoelde onafhanglijkheid verworven hadden. Ten flot 'er bijvoegende , dat men, met het aangaan eenes Vredes, de groote lommen, aan die Gewesten opgefchooten, zou moeten misten , en de Steden Brielle en Vlis-

fingen aan den Spanjaard wedergeeven, De

Werkers voor den Vrede konden zulke goede redenen niet aanvoeren; doch zij waren talrijker; Burgley was bijkans de eenigfte , die denzelven zogt, door opregre Vaderlandlievende inzigten gedreeven: de anderen , wien Vrede of Oorlog onverfchillig was, maar die niet éénftemmig wilden denken met den Gunlreling der Kouinginne, of den Ingezetenen der Veréénigde Gewesten een kwaad hart toedroegen, fchdderden de gevolgen des tegenwoordigen Oorlogs met de leelijkfte kleuren af. Deeze putte delchatten van Engeland uit: de Vrede was noodzaaklijk , om den opltand in Ierland te dempen , het fnood toeleggen op het leeven der Koninginne te ftaaken , en het verfpreide gerugt, dat de Engelfchen de verhoorders waren van de rust in Europa, te doen ophouden. Om de Hollanders gehaat te maaken,

«laaiden zij hun af als gellaagene vijanden van het

Ko«

Maurits.

Sluiten