Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

306 GESCHIEDENIS

Koninglijk gezag , Gemeenebestgezinden , die hgé voecfpoor der Zwitferfche Cantons volgden ; 't was fchande, bijftand te verleenen aan een Volk,'t geen , onder den dekmantel van Godsdienst - vrijheid , de fhoodite Aanhangen , de Roomsch- Catholijken alleen uitgezonderd, duldde. Zij gingen zo verre, dat zij hun befchreeven als Lieden zonder eenigen Godsdienst. Tot een overmaat van ongerijmdheid , befchuldigden zij de Nederlanders met het veranderen der Munt en het belasten der Eetwaaren , en datzij, nogthans , welk eene handiastlijke t:genzeggvlijkheid! den Handel der geheele Wereld tot zich trokken. Bovenal ftonden zij Uil op hunne achterlijkheid in het afdoen der Geldfommen , aan Engeland fchukhg : verzekerende, dat alle verlchooningen, welken zij inbragten, de uitwerkzels waren van de verregaandfte ontrouw, vermids hunne Steden, van tijd tot tijd , in grootte en pragt van Gebouwen toenamen , en zij zich in ftaat bevonden tot het doen van aanzienlijke gefchenken. Dit laatfte verwijt fteunde duidelijk op de giften, aan den Zoon des Konings van Schotland , aan Prins Maurits en diens Broeder gedaan , of wel bijzonder op het kostbaar Lijnwaad, den Franfchen Grooten vereerd, 't welk te Haarlem van zeven tot elf Gulden de elle gekost hadt. Met eene verregaande bitterheid verweet men hun de voordeden , getrokken uit den Handel op Spanje , den Engelfchen verboden. Voorts fpraaken zij van den Oorlog tegen Spanje, als of de Enge!-

Sluiten