Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 39?

gelfchen 'er geen belang in 't minde bij hadden , en dien alleen voerden uit medelijden met de Feréénigde Gewesten.

Elizabeth] nam , te midden van deeze ftrijdige gevoelens, de toevlugt tot haare gewoone Staatkunde, en verklaarde dén Gezanten niet duifter, dat zij tot den Vrede neigde, en dat, indien de Staaten haar in de wapenen wilden houden , haar meer verzekering voor haar verfchot moest worden aangebooden ,

dan tot nog toe gefchied was. Men vreesde

voor de jammerlijke gevolgen van dus een antwoord, dan het bleek, dat de Engelfchen eene verkeerde rekening gemaakt hadden op de vredegeziude oogmerken van Philips , die , verklaard hebbende , geen Vrede te willen fluiten, dan met deCatholijkeBondgenooten van Frankrijk, hier door genoegzaam zijne vijandlijkheid tegen Engeland te kénnen gaf (*).

De Staaten arbeidden met met min ijver , om ] Hendrik den IV. den Vrede te ontraaden. Ten dien 1 einde hadden zij den bekwaamden Onderhandelaar \ van 't Gemeenebest, Joan van Oldenbarneveld, 1 met Justinus , Natuurlijken Zoon van Willem den \ I, na Frankrijk gezonden : de jonge Graaf Hendrik 0 Fredrik was , met zijne Vrouw Moeder, onlangs d derwaards vertrokken. De Staaten van Holland hadden hem, bij zijn vertrek, de belangen van zijn Vaderland aanbevoolen, en herinnerd, dat, fchoon zijne Moeder eene Franfche was, hij nogthans niet

ver-

(§) Grot. ^.p.314.318, Bor, XXXVII. B. bl. 16.

IK Deel. 2. St. F

Mauritj»

/

lande-

ing der itaaten, mi HENRIK DEN

V. den 'rede te titraaCQ,

Sluiten