Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDER LANDE N. 401

derfommen , door de Staaten hem , voordeezen, verftrekt, zonder dat hij ooit wedergeeving derpenningen , welken hij hun opichöot, zou vorderen: 'er bijvoegende, dat zij , ten allen rijde , van zijn. beste Volk van Oorloge in dienst zouden mogen

neemen (*> Koning Hendrik , bij den Vrede,

waar over men te St. Oitintin de Onderhandelingen begonnen hadt, en die te Vervins gefloten werd, bijkans alle vermeèfteringén , door de Spanjaarden op hem gemaakt, wedergekreegen , en zorg gedraagen hebbende, dat 'er niets vastgefleld werd ten nadeele fox Feréénigde Gewesten, zóndt Huzanval na den Haag te rug, om de'aaide hand te leggen aan de geheime handeling tusfehen den Koning en de S.aaten (f).

De Spanjaarden, door deezen Vrede, zich gerust vindende van de zijde van Frankrijk, toonden duidelijk blijde te zijn, dat zij de handen ruim hadden . ' om wraak van Engeland te neemen. Hierop Haken ' Oldknbarneveld en Nassau van Frankrijk na ' Engeland over., van waar het voorige Gezantfchap ' reeds te rug gekeerd was. Wel verzekerd van het oogmerk des Spaanfchen Konings, en te kundig, om zich te laaten beleezen door de Staatkundige

ftree-

(*) Grotii, Hifi. p. 319. Mem. de Sur.ly , T. VII. Ch. 70. Negot. de JAnnin , T. I. p.43 x. Remonfir. van J. van Oldenbarlneveld in de Waare Hifi. bl. 176

Ct) Bor , XXXV.B.bl. j8 24. Grot. Hifi'. p,aI(

Refol. Ho/V. 1598. bl. 319.

F 3

Maurits.

Hands•ng van Dlden:ar: e'Eld in Ingeand.

Sluiten