Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p2 GESCHIEDENIS

ftreeken van Elizabeth, fpraken zij op een toon, die vroegere Afgezanten nimmer hadden durven gebruiken bij' eene zo hoogmoedige Vorftinne. Zij waagden het te verklaaren, dat, indien de Koningin Vrede met Spanje maakte , de Staaten befloten hadden, om 'er mede in te treeden, en liever een Vrede, hoe gevaarlijk ook , aantegaan , dan alleen al den last des Oorlogs te draagen. Doch zij booden der Koninginne alle.redelijke voldoening en het betaalen der achterftal'.en aan , als zij in den Krijg wilde volharden. De Koningin ftondt , in 't eerst, dermaate verfteld over deeze onverwagte voorflagen, dat zij alle handelingen .over den Vrede , voor eene ■poos, opfchortte. Doch haar afkeer van den Oorlog kreeg , welhaast, weder de overhand , en zij betuigde den Franfchen Afgezant de Maissk : „ dat , de Feréénigde Nederlanden niet waardig waren, '\ dat zij haar Rijk, ten bunnen behoeve, in gevaar " ftelde!" Zij vaardigde Gezanten af, om het Hof van Brusfel te polsten, en liet den Aardshertog aanpeggen : „ dat de Vrede dus lang ongefloten gebleeven was, dewijl zij de wapenen wenschte neder" teleggen te gelijk met hun, voor welken zij dezel-

ven hadt opgevat (*)." " Fuancois Veere, ten zelfden tijde, naden/X**Ee afgevaardigd, drong bij de Staaten aan op de betaaling der fchuld aan de Koninginne, en vermaande

hun

(?) Birch Neg. "'om »5<?2 ■ ^7- P- Rymes'

VII. p. 201.

Maurits.

Sluiten