Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4<H GESCHIEDENIS

Maurits.

Nieuw Verdrag tusfehen Engeland cn de Veréénigde Staa; téa.

hadt; maar, dewijl de jonge Graaf van Essex zeer veel op haar vermogt , en de Perfoon , in wien hij zijn fterkften tegenftreever vondt, nu niet meer was, haalde hij de Koningin over , om het oor aan de Staaten en den voorllag van het doorzetten des Oorlogs te leenen (*).

Zij gaf haare toeftemming tot het afdoen van alle gefchillen, dooreen nieuw Verdrag, den zestienden van Oogstmaand, te Westmwfter, getekend. Volgens hetzelve zou de Koningin van het overzenden van Hulpbenden in het toekomende ontflagen weezen: de fchuld, naa veel Wöordwisfelens en rekenens, op acht millioenen Guldens bepaald, zou, voor de helft, net driehonderdduizend Guldens 's jaarlijks, geduurende den Oorlog, betaald worden, doch, zo 'er, na het eindigen van denzelven , van deeze helft nog iets verfchuldigd bleef, zou mén met twintigduizend Guldens, in 't jaar, beftaan kunnen. Wat het voldoen der andere helfte en het leveren der verpande Steden betrof , zou men , naa het fluiten des Vredes, met eikanderen , in het minnelijke, verdraagen. ln gemelde Steden zouden elfhonderd en vijftig Engelfchen liggen, op foldy en kosten van de Staaten: ook zouden de Engelfche Soldaaten,nu in dienst, of die men, vervolgens , mogt werven , alleen den Staaten zweeren, en onder het bevel van Nederlandfche Legerhoofden ftaah. De Koningin

zou

(*) Rcfol. Holl. 1598, bl.252. Bor,XXXV.B.01.45,. Bjrch Negot.p-171,

Sluiten