Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 407

Hij droeg zorge, om te bepaalen, <Jat 'er Spaanfche Bezet;ing zou blijven in de K>steelen van Antwerpen, Gend en Kamerijk; dat de Nederlander* geen Handel op Oost- of West-Indien zouden drijven; dat deeze Landen, buiten bewilliging der Koningen van Spanje, niet mogten vervreemd of verdeeld worden. Aan de Spaanfche Kroon moeften ze vervallen, zo de Gehuwden geene Kinderen verwekten, of zo 'er ten eenigen tijde Manlijke of Vrouwlijke Naazaaten ontbraken. Albertus zou egter Landvoogd blijven, indien Izabella vóór hem overleedt. En, zo eenige Vrouw in het bezit der Landenkwame, zou men haar aan den Koning van Spanje, of diens Erfgenaam, ten huwelijk befteeden , en zouden de Nederlmdfche Vorften hunne Kinderen niet, dan met goedvinden des gemelden Konings , mogen uithuwlijken , en, bij het aanvaarden der Regeerim ge den Roomfchen Godsdienst bezweeren. Indiër 'er'tegen denzelven, of tegen de andere Artijkels var 't Verdrag iets begaan wierd, verviel het regt op d< Nederlanden weder aan Spanje (*)-

Philips betoonde dus eene bijzondere genegenheii voor Albertus , die , een groot gedeelte zijns let vens in Spanje doorgebragt hebbende, de Wetten ei Gebruiken deezes Rijks kende , en zou de Infante in gevalle 's Konings éénige Zoon kinderloos ovei leedt, de Monarchy overgebragt hebben aan ee:

Prins

(*) Groot Plakaath. iV.D.bl. 87. 93- Bor, XXXv J3. bl. 32-

Maurits.

I Beden. kingen luier over.

i 1

l

Sluiten