Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Vertrek desAardshertogsna Spanje, *

4ia GESCHIEDENIS

het was'er zo verre af, dat deeze voorhadt;, van de verdrukking deezer 'Landen aftezien , dat hij, dit jaar, vierduizend Spaanfche Knegten herwaards zondt. Met de be hijfloosheid, waarin de Staaten, om hunne Ge'dmiddelen te raade te houden , zich bevo.iden, zouden deezen hun voorraad hebben kunnen doen, mair de geest van muitzugt, uit Geldgebrek bij den Vijand gebooren, veroorzaakte, dat de Spaanfche Knegten de Franfche Steden, die, volgens den Vrede, moeften ontruimd worden , niet verhaten wilden, vóór dat de achterftallenbetaald waren; te Gelder, Graave, Antwerpen, Lier en Gend fpeelde de Muitzugt, onder de Krijgsbenden , eene verderflijke rol (*).

Zulks bragt te wege , dat de Krijgsverrigtingen deezes jaars zich bepaalden tot eenige weinig beflislénde vijandüjkheden en fcheiTUutzelingen , waar in de Spaanfchen zomtijds de overhand hadden. Die beide Partijen fcheenen iets van meer aanbehngs op 't ooge te hebben, wanneer de Aardshertog Albertus na Spanje ftondt te vertrekken , om zijne Bruid te haaien- De Paus hadt hem toegedaan, de gelofte, bij de aanvaarding zijns nedergelegdenCardinaalfchaps gedaan, te verbreeken, en Spruiten te verwekken voor het Doorlugtig Huis van Oostenrijk. Hij hadt, ftaande zijn afw ezen , de Regeering der Nederlanden opgedraagen aan den Cardinaal Andreas van Oostenrijk , en het Opperbevel over 't

Legef

(•) Meteren, XIX. B. f. 372. XX. B. f. 382.

Sluiten