Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deh NEDERLANDEN. 415

ontwerpen, welken hij bij zijn leeven ondernam. In den aanvange zijner regeeringe betoonde hij meer geneigdheids en gefchiktheids tot de rust en de zorgen van een vreedzaam Staatsbeftuur, dan tot wijdklinkende daaden en krijgsverrigtingen. Zijne Onderdaanen hadden grond, om eene veel geruster en gelukkiger Regeering te wagten , dan hun met de daad ten deel viel. Hij zogt regt te doen , zonder aanneeming van perfoonen. Hij hieldt fteeds een waakend oog over alle de deelen zijner wijduitgeftrekte Monarchye: en befteedde bijkans al zijn tijd aan de zorgen des beftuurs: hij gewendde zijne Staatsdienaaren aan den arbeid, aan orde, en, zonder na hunne verrigtingen te wagten , voerde hij veele zaaken zelve uit. Niet groot was hij van geftalte, doch hadt een Vorstlijk weezen: van alle Spaanfche Koningen was hij de deftiglte en ftaatlijkfte : bij zijne natuurlijk ftrenge geaartheid kwam eene fiere en ontzaglijke houding. Nimmer zag men hem lachen', en hij beroemde zich van niet meer dan drie maaien in zijn geheele leeven gedanst te hebben. Diezelfde èrnsthaftigheid wilde hij , dat zich vertoonde in alles, wat hein omringde. Dit bragt hij zo verre,dat hij aan alle Leden der Hooge Raadsvergaderingen en Kanfelaarijen last gaf, om niet in 't openbaar te verfchijnen, dan met een wijden en fleependen Mantel, èn een langen Baard om den geheelen Kin te draagen. Men fprak hem aan met geboogene kniën. Wanneer de Hertog van Alva , op zekeren tijd , in ^ Vorften Kabinet tradt, zonder zich te hebben laaG a ten

Mauritj;

Sluiten