Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&ïaur1tj.

416 GESCHIEDENIS

ten aandienen , riep hij deezen toe: „ Welk eent „ ftoutheid ! Gij verdient den Bijl !" Egter verzekert men, dat hij gemaklijk was te naderen voor zijne Onderdaanen. In zwaare tegenheden heeft hij blijk gegeeven van grootheid van ziel. Nooit bevondt zich een Vorst, door zijne rijkdommen, door magt, door zijne bekwaamheden , door de tijdsomikvndigheden , in welken hij leefde, in een gunstiger ftaat, om de Zegsman in Europa te zijn, zijn Volk het voornaam de in de geheele Wereld te m.wken , en zijn naam met luider tot de laatde nakomeling fchap overtezetten. Uit zijn Kabinet, van waar , \ 11e bevelen , als zo veele Godfpraaken , voortkwamen, dempte hij veele Opdanden in Spanje: hij onderwierp Portugal aan zijne Kroon , voerde agteröén , of te gelijk, den Oorlog tegen èenTurk , Frankrijk, Engeland en de Feréénigde Nederlanden , zonder ooit Bondgenooten te hebben. Door zijne Schatten was hij meeder in *t verkiezen der Keizeren , Pattfen, van de geheimen der andere Vorften , en fpeelde de hoofdrol in Europa. Het Roomsch - Catholijk Geloof hieldt hij in ftand, 't welk , zonder zijne tusfehenkomst, in Frankrijk en de Nederlanden ,waarfchijnlijk, zou vernietigd geweest zijn. Deeze laatfte aanmerking is het , ongetwijfeld , die de Spanjaarden doet zeggen , dat de gebreken , deezen Vorst verweeten, den lof niet konden verdonkeren , welken

hij van de Paufen ontvangen heeft (*). Dan

de verdienden der Vorften hangen niet af van het , oor(*) Desmai Seaux Ilijl. tFEfpagne,

Sluiten