Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 425

3fiddeniandfche Zee mvwende > dreeven zij fterlierHandel op Italië, en, onder Franfche Vlaggen, op verfcheide Havens in het Turkfcke Gebied (*),

Wanneer de Engelfchen, in deii jaare MDLXXXVI, eene voorfpoedige reis na de Indien gedaan hadden, en de Koning van Spanje , door nieuwe Bevelfclnif ten, alle zijne Havens Goot voor zijne Vijanden, de Hollanders en de Zeeuwen , werden zij te raade, de Oofterfche Koopwaaren in 't eigen Land, waar ze vielen, optezoeken. Een ontwerp, zeer bezwaarlijk te volvoeren , uit hoofde van den langen weg, dien zij op onbekende Zeeën moeften afleggen, fteeds zeilende bij Kusten , waar de Vijand meefter was. De Engelfchen hadden reeds een' doortocht na hei Oosten gezogt door 't Noorden, en, fchoontotnog toe niet gedaagd , hadden zij het ontwerp niet geheel laaten vaaren. De Hollanders en Zeeuwen, door dit voorbeeld aangemoedigd , en te meer hoopt fcheppende, van het verder te zullen brengen dar hunne Voorgangers , \ran wegen hunne bedreeven heid in de Noordfche Zeeën , en in hunne verwag ting verflerkt door den Predikant Petrus Plancius een Man in de Aardrijks- en Starrekunde zeerbedree ven, befloten, een weg te zoeken , langs welken zi het Gemeenebest zo groote fchatten zouden bezot gen, als de Nieuwe Wereld den Koning van Spanj verfdiafte. J3e voorgenoomen weg zou korter, ge zonder en "tevens veiliger weezen. Men rustt

dat

00 Meteren, XIX. B.bl, 37»»

Maurits.

Vrugt1 joze poogingen, om een weg ten Noorden na Ooit - In* dién te vinden.

) 1

Sluiten