Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4aé GESCHIEDENIS

Maurits.

dan Schepen uit tot deezen tocht, die, onder het beleid van Jan Huigen van Linschoten , een Haarlemmer, die lang bij de Portugcezen in Indi'è verkeerd hadt, den vijftienden van Zomermaand des jaars MDXCIV, uit Texel voeren, en door de Straat Waaigais , van hun de Straat Nasfau geheeten, heen zeilden , verfcheide Eilanden aandoende , en, in den Herfst, wederkeerden , in het vaste gevoelen , dat de onderneeming wel zou gelukken. Ze werd;, het volgend jaar, hervat; doch, te laat aangevangen , vonden zij de Straat door 't ijs gefloten , en

moeiten , onverrigter zaake , wederkeeren. .

Vroegtiidiger , te weeten in Bloeimaand des jaars MDLXXXV1, ftaken twee Schepen , gevoerd door Jacob Hendrikszoon Heemskerk en Jan Cornexiszoon Rijp, om den , dus lang vrugtloos gezogten, doortocht te vinden, op 't welk de Staaten eene belooning van vijfentwintigduizend Guldens ge» fteld hadden. Noordwaards opftevenende, kwamen zij tot boven Nova Zembla , op meer dan tachtig graaden Noorderbreedte. Zij ontdekten een uitgeftrekt Land, 't welk zommigen voor Groenland hielden, fchoon men naderhand geoordeeld hebbe, dat Groenland zuidlijker ligt. Aan dit bar, en mer hooge Bergen bezet, Gewest gaven zij den eigenaartigen naam van Spitsbergen. Heemskerk, vast van denkbeeld, dat hij, welhaast, eene ruime Zee zou aantreffen, hieldt rfoordwaards op. Rijp keerde wat na 't Zuiden, om daar, oostwaards , den doortocht te vinden, doch geweldige ftormen dreéven hem te

tas,

Sluiten