Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDER.LANDÉN. 4^

op de Oost-Indien optedoen. Hij ijverde hier in zo Merk, dat men zijnen toeleg ontdekte , en hij in de gevangenis geraakte. De Kooplieden te Amfterdam, onderrigt van den ramp , .hem overgekomen , als mede van de ontdekkingen , door hem gedaan , losten hem voor eene groote fomme. Houtman ,- in 't Vaderland wedergekeerd , gaf zo veel lichts over de middelen , om den Indifchen Handel te drijven, dat verfcheide Kooplieden een Genootfchap oprichtten , onder den naam van Maatfchappij der ver? Afgelegene Landen, en aan Houtman vier Schepen toevertrouwde , -die , in Grasmaand des jaars MDXCV, welgewapend, uit Texel vertrokken. Zij zeilden de Kaap de Goede Hoop om, deeden verfcheide Kusten en Eilanden aan , waar de Portugeezen Volkplantingen hadden, of Handel dreeven. Deindiaanen vonden zij in eene gunstige gefleltenisfe. De Portugeezen hadden hun bewind alleen aan geweld, en hun Handel aan 't gebrek van Mededingeren dank te weeien. Dronken door voorfpoed, maakten zij 'er een misbruik van : en zij waren ge. vree'sd, of gelmt. Niet zonder fchrik zagen zij eene vreemde Handelvloot öpdaagen : en , als reeds voorziende, welke nadeelen hun te wagten ftonden van een werkzaam en moedig Volk , lieten zij niers onbeproefd, om htm in veragting en haat te brengen. Schoon Bantam en het Eiland Java niet gezien, wisten zij , met behulp der verftandhoudingen met de Inboorlingen , de Hollanders verdagt te maaken , hun affchilderende als een hoop IV. Deel. 2. St. H zwer-

MAÜRITfc'

Sluiten