Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4§i GESCHIEDENIS

Maurits.

Tocht na OostIndiendoor de Straat van Ma'ellaan.

Ten dien tijde woonde in Zeeland Balthazar Moucheron, aframmeling van het Adelijk Gedacht van Bodley - Moucheron in Normandye. De onlusten, om den Godsdienst gereezen , hadden hem zijn Vaderland doen ruimen. Hij dreef een uitgeftrekten Handel, en bezat groote rijkdommen. Door de zugt , om ontdekkingen te doen , gedreeven , was hij één der voornaamlte Bewerkers geweest van de gemelde Scheepstochten na 't Noorden. Door het voorbeeld van Cornelis Houtman bemoedigd, ondernam bij een Tocht na de Oost-Indien, en maakte eene Verbintenis met verfcheide Kooplieden in Zeeland en te Rotterdam. Zij deeden vijf Schepen uitrusten , die, in den jaare MDXCVIII, uitzeilden, onder Jaques Mahu. Zij namen, zonder twijfel om te onderzoeken, hoe het in Spaansch America gefield was, een anderen weg, en befloten , door de Straat van Magellaan, na de Molukken te zeilen. Zeer ongelukkig liep deeze Reis af. Eén der Schepen verging op de Kust van Guiné. De anderen ftevenden langs de Kust van Brazil,en kwamen door de Straat van Magellaan; doch hadden in de Zuidzee met nieuwe rampen, te worflelen. De geweldige itormen tetsterden de Schepen dermaate , dat 'er flegts één, gevoerd door Sebaldus van Weert , het geluk hadt van in 't Vaderland wedertekeeren. Een ander, onder bevel van Gf.rrit van Beuningen , werd op de Kusten van Japan gedreeven, waar van zich de Japanners meefter maakten, en het Volk in boeijen floten. Deeze ongelukkigen herkreegen hunne vrijheid

Sluiten