Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maus.ïts.

OngelukkigeTocht na het, Printen Ei iand.

^A GESCHIEDENIS

kwam van daar met vijfhonderd ponden Gouds, behalven de Olyphantstanden en liet Ebbenhout : de anderen bragten gemeenlijk twee- of driehonderd ponden roede: ieder pond was omtrent vijfhonderd Guldens waardig, volgens de begrooting van R eyd(*> De Neder Lm der s voeren op Braz.il, Si. Domingo, waar zij , onder eigen Vlag Handel dreeven , en, éfoér Gefchenken , de Spaanfche en Portugeefche Bedienden op hunne zijde overhaa'den.

De zwakheid des Konings van Sp&njêtüflëttjé hem dee;:en Hand 1 te Bremmcn, en zijne Vijanden werden daar op te itonter. Balthazar Moucheron paarde, bij' den trek tot onderneemingen, de zugt to: vermeeileringen. Hij verwierf van de Staaten en 'Pib\s Maurits veilof, om het Prinfen Eiland, toen " in 't bezit der Portugeezen , te bemagtigen. Een " Ei'and van veel belangs, door de vmgtbaarheid des gronds, de ligging, en de veiligheid der Haven: de 'Normdndyer's dreeven 'er, voorlang, Handel, en de naam van Moucheron was 'er bekend. Hij rustte welbemande Schepen uit; maar, met eene Ziel, feëfehikt , om wat groots te beftaan , hadt hij het verftand of geluk niet, om de beste Mannen te kie• zen tot het volvoeren zijner oogmerken. Hij vertrouwde deezen Tocht aatl jonge Lieden , die meer moeds dan ervaarenlsfe bezaten , en het Oppergezag aanJuliaan Kxeerhacen, vaneenen onbeftendi..gen en oploopenden aart, gehouden voor den Man,

die,

(*) Grot, Hijl.' p. 311. Reyd , XV.B.b!.35c

Sluiten