Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4$o GESCHIEDENIS

Maurits.

en Philips Lodewijk , Paltsgraaf van Neurenberg, die de Zuster deezes Hertogs getrouwd hadt, wilden de Regeering aanvaarden, onderfteund door de Protefiantjche Partij; doch de Vrouw des Hertogs , Cathakina van Bade, kreeg de meerderheid op hun, door den bijftand der Roomfche. De eerstgemelde Partij werd geftijfd door de omftreeks liggende Pro. tejiantfche Staaten3 en, bovenal, door die der Verèènigde Geweiten ; de laatstgenoemde door de nabuurige Roomschgezinde Vorften, en meest door den Koning van Spanje. De Catholijken waren niet alleen meefter gebleeven , maar hadden den Hertog, naa den dood van Catharina , eene Prinfesfe uit d:n Huize van Lotharingen doen trouwen. Mendoza, hier op, als mede op de kundfchap , welke hij hieldt met den Bisfchop van Luik , Munfler en Paderborn, liet zijne Benden in \Kleeffche rukken, en vertoonde zich voor Orfoi. Om de moeite van een beleg te ontgaan, dreigde hij allen, die de ver • deediging ondernamen , optehangen : * en. eischte de overgave, vergezeld met een Beul, met een hand vol Stroppen, en een Biegtvader, om hun ten dood te bereiden. Zij gaven zich over, op zulk eene vreemde en wreede opëifching. Hij hadt beloofd , 'er niet langer dan vijf dagen te zullen blijven : dan, nauwlijks was hij 'er binnen, of hij gaf last, om de aangevangene verwerkingen dier Plaatze te voltooi-

jen (*). Graaf Fkedrik van den Berge ,

die,

(°) Ejlyd, XIV. B. bl. 352.

Sluiten