Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 451

die, als Veldmaarfchalk, onder hem geboodt , trok in de andere nabuurige Rijks - Landen (*).

Onbefchrijflijk zijn de verwoestingen, welken deeze Legers, gelijk aan zwervende Springhaanen, veroorzaakten in de Landen , door welken zij heenen toogen. Uitgehongerd, ontbloot van Geld, zonder Krijgstugt en teugel , pleegden de Soldaaten allen moedwil, die deezen, aan zichzelven overgelaatcn, kunnen uitvoeren. De moord van Ulrich van Valkenstein , Graaf van Broek, was allerfchriklijksr. Deeze hadt zijn zwak Kasteel overgegeeven , op voorwaarde van behoudenis zijner vrijheid en bezittingen. Hij werd in koelen bloede vermoord,

en, zo 't fchijnt, op last van Mendoza (t),

Rhijnberk , Wezel , Rees en Emmerik vielen den Spanjaard in handen, en moeiten Bezetting inneemen (§),

Zo ras dit ftroopend Leger gereed was over den Rhijn te trekken, hadt Maurits het zijne^'doen aanrukken , om de Grenzen van het Gemeenebest te befchermen. 't Zelve was niet veel meer dan vijfduizend Voetknegten en vijftienhonderd Ruiters fterk; maar dit Leger , hoe veel zwakker ook dan dat des Vijands , was fterk genoeg , om het wederftand te bieden, onder een Opperhoofd, vol Krijgsbeleid, in

ftaat,

(*) Meteren , XX. B. f. 384. Ct) Zie aldaar, f. 385. Bor, XXXV. B. bl. 4^. en. XXXVII. B. bl. 54. CS) Bor, XXXV. B. bl.4P-»~55.

u

Maurits.

Wreedheded, daar bedreeven.

Veldrocht van Prins Maurits.

Sluiten