Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46Ö GESCHIEDENIS

ner, en kundiger in de Landftreeken : tegen hunne gewoonte, porden zij Prins Maurits tot eenen veldflag aan. Deeze was, met Graaf Willem, van een am er gevoelen, het te hachlijk oordeelende een flag te waagen tegen een Leger, dat, de nederlaage bekomende , zeer ligt weder verlterking kon krijgen; terwijl het verlies , aan der Staaten zijde vallende, bijkans onherftelbaar zou zijn , en het Gemeenebest op den kant des verderfs brengen : veel raadzaamer en wisfer keurden zij, het vijandlijk Leger te haten fmelten , dan Soldaaten , door elende en wanhoop vervoerd, ten raadloozen ftrijde uittedaagen. Goedkeuring vondt 's Prinfen voorllag bij de meeften, dan eenigen lieten niet onduidelijk blijken , hoe zij het daar voor hielden , dat Maurits de verlanging des Krijgs zogt : en dus zou hij den flag gewaagd hebban, waren de Legers, door het gebroken land, niet te zeer gefcheiden geweest (*).

Mt.ndoza brak het beleg van Bommel op, en zogt doortedringen in de Tielerwaard : Graaf Ernst van Nasfau, op een klein Eilandje in de Waale post gevat hebbende, belette dien toeleg. Maurits , ouderüeund van tweeduizend Franfchen , aangevoerd door den Heer de la Noue , viel de Koningfchen aan, en dreef ze, met groot verlies, te rug. Mendoza , een weinig laager een voordeeligen ftand betrokken hebb..n'e , dagt zich van den weg na Holland te verzekeren door het aanleggen van de St. An~

dries-

Reyd, XVI. B.bl. 385.

\

^Iaurits.

Sluiten