Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 467

dries - Schans » die ter wederzijde de Waal en de Maas beftreek. Maurits wendde veel moeite aan , om het voltrekken van die hinderlijke Schans te beletten; doch, dit niet gelukkende, dagt hij best,de oogmerken der Spanjaarden te kunnen dwarsboomen door 'er Schansfen tegen over te bouwen, 's Vijands bijkans gelukte toeleg, oiaWoudrichembiivenabfing inteneemen , mislukte. Graaf Willem herwon Deutichem op de Spanjaarden , en hier mede eindigde deeze Veldtocht , waar in de Franfchen en Engelfchen zich dapper gekweeten hadden voor de in't nauw gebragte Staaten (*).

Met vertraaging, uit verfcheide oorzaaken gebooren, kwamen de Duitfchen niet voor in den Zomer te velde. Het Leger beftondt uit twaalfduizend Voetknegten en tweeduizend Ruiters. De Graaf van der Lippe voerde, gelijk wij'vermeld hebben, het opperbevel; dan het bewind was daadlijk in handen der Graaven van Hohenlo en Solms , die , als Hoofden der Neder -Saxifche en Rhijnfche Krekzen , in fchijn den dienst der Feréénigde Staaten verlaaten hadden, 't Zij deeze twee Graaven beter Krijgslieden dan Krijgsbevelhebbers waren, 't zij zij metelkSnder niet overée'nflemden , 't zij de Opperveldheer weigerde hunne maatregels te volgen , geen Leger werd ooit flegter aangevoerd. Mangel aan Geld, aan Leeftocht, aan Gefchut , en , bovenal, aan Krijgstugt, bragt alles in verwarring. Met weinige

moeite

(*) Grotii Hifi. p, 36> Reyd, XVI,B,bl. 386eaz. K4

Maurit?,

OngelukkigeKrijgstocht des DuitfchenLegers,

Sluiten