Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN. 475

gezond Eiland is gewoon aan eene Lugtltreek, doodlijk voor Vreemdelingen. Met weinig moeite vermeeiterden de Hollanders het Kasteel en de Stad Pavoafan, en maakten 'er rijken buit , fchoon de Eilanders de Stad in brand geftooken hadden. Van der Does was niet lang op St. Thomé geweest , of hij hadt reden, om zich des te beklaagen. De brandende hitte, het onmaatig gebruik van Vrugten, en het vuurig boeten van geile lusten , daar de natuur van 't Gewest, en de verlokking der Eilanderen de Vreemdelingen toe aandrijft, veroorzaakten eene hevige en befmettelijke kwaal onder de Scheepslieden en Soldaaten. De Admiraal zelve , van een zeer zwaarlijvig geitel, kou de hitte niet verdraagen , en ftierffchielijk. Zijn dood baarde eene groote verflagenbeid. Men haastte zich , om een zo heilloos verblijf te verlaaten; doch de befmetting voerden zijmede na de Kust van Brazil, waar zij weinig buits behaalden. De aanhoudende fterfte noodzaakte de Vloot wedertekeeren: onder gemaatigder Lugtltreek tastte de Scheurbuik de Vlootelingen aan , en rukte veelen weg. Een zwaare ftorm beliep de Schepen, die, door gebrek aan Volk , nauwlijks konden zee bouwen : eenigen hadden niet meer dan zes gezonden aan boord : veelen liepen in Engeland binnen: anderen, hier èn daar verftrooid, bereikten het Vaderland niet, dan tegen het einde van den Winter : een Schip hadt men moeten verlaaten , en de ■ Vijanden kreegen , voor Sluis, een ander in handen.

Maumts.

Sluiten