Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

474 GESCHIEDENIS

Maurits.

Hachlijke ftaac der Veréènigde Gevesten.

den (*). — Zo ongelukkig liep deeze grootseri begonnen Scheepstocht af. De Staaten zouden de fchade niet wel hebben kunnen draagen , indien de gemaakte en herwaards gezonden buit en de wederkomst van eenige Schepen uit de Indien het geleden verlies niet eenigzins geboet hadden. Verfcheide Hollanders, uit de Spaanfche Gevangenisfen ontko. men, wekten, door het verhaal van de wreedheden, daar'geleden, den volkshaat tegen de Spanjaaiden op. 't Misnoegen der Kooplieden in Holland en Zeeland, over de Kaaperijen der Duinkerkeren, werd geluld door het neemen van vijf der Kaperfchepen, en het Itraffen van het Volk mét de galge (f).

Een anderen Scheepstocht zouden de Veréènigde Gewesten hebben kunnen onderdaan, indien de binnenlandfche verdeeldheden den ijver niet bekoeld en de werkzaamheid vertraagd hadden. De ftremming van den Handel op Spanje en's Vymds Nederlanden verminderde de inkomfteu van den Staat , en de Krijg vorderde nieuwe belastingen. De Staaten van Holland beflo'en tot eene dubbele Hoofdfchatting voor den jaare MDC, fchoon het innen van de enkele dit jaar reeds zwaar viel. Hoewel deeze foort van belasting beter dan eenige andere fchijnt te beantwoorden aan de gefteltenis van een vrij Volk, dewijl

(») Grot. Hift. p. 372. 377> Reyd , XVI. B. M„ 384. 397- Bor, XXXVI. B. bl. 41. 44. (t) Reyd, XVI.B.bl. 398.

Sluiten