Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

ÊJaurits.

zogt, gefchreeven: Ik ben verwonderd, dat gij mit twintig Meefters ti door twintig Schurken hebt haten vangen. De inhoud deezes Briefs kwam tenoore van Gerard Abrahamsz., bijgenaamd Lekkerbeetje, die, gebelgd over zulk eene hoonende uitdrukking, Breautö uitdaagde , met de betuiging, dat die zelfde Schurken goede Soldaaien waren , en met ■zulke Meefters met een gelijk getal wel zouden durven ftrijden. Prins Maurits zogt te vergeefsch BREaUTé het aanvaarden deezer uitdaaging te ontraaden , dewijl het eenen Edelman niet voegde , zich in een gevegt intelaaten met Soldaaten en Verraaders, die Juinne eer te Geertruidenberg verlooren hadden, gelijk Gerard Abrahamsz. en diens Broeder. Hij begaf zich, met negentien Ruiters, na de Fugter - Heide , waar hij den Uitdaager met een gelijk getal Ruiters vondt. De Franfcben hadden de voordeeligfte post; doch hunne Partij was beter gewapend. In den eerften aanval werd Lekkerbeet je door BfiEAUTé gedood: diens Broeder fneuvelde insgelijks met nog eenigen : een grooter aantal van Bkeautc's Knegten bleef op de plaats : hij zelve verloor zijn Paard, beklom een tweede, en, vervolgens, een derde, en was, eindelijk, genoodzaaktte voet te vegten , 't welk hij , een geruimen tijd, manmoedig uithieldt. Doch , door de zijnen verlaaten , moest hij zich gevangen geeven. Eenigen willen, dat hij zijn leeven bedongen hadt; anderen, dat het voor 't gevegt beraamd was , dat de overwonnenen niets, dan den dood , zouden te wagten

heb-

Sluiten