Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deo. NEDERLANDEN. 479

hebben. Wat hier van zijn moge, BuEAUTé, ge-

vanglijk na 't Hertogenbosch gevoerd, werd met dertig wonden , in koelen bloede, afgemaakt, op last van Grobbendonk ; zijn lichaam voerde men eerst na Dordrecht, en , vervolgens , na Frankrijk ter begraafnisfe. Zijne twintigjaarige Weduwe voelde zich dermaate getroffen door het lot haarsEgtgenoots, dat zij haare jeugd en fchoonheid in een Klooster begroef (*).

De Konlngfchen zagen deeze geringe overwinning san als een gunstig voorteken, wanneer Prins Maukits hun de ijdelheid toonde van op zulke gronden te bouwen. Onderrigt, dat de Spaanfche Krijgsbenden , door wanbetaaling der foldije , aan 't muiten waren geflaagen , belegerde hij de Sterkte Crevecozur: in drie dagen viel ze hem in handen , en de Ruiterij, tot verfterking der Bezettinge gezonden , werd , te

laat komende, aangetast en geflaagen (f). De

Schans St. Andries was van zo veel aanbelangs, dat de Aardshertog 'er zich op beroemde als de fleutcl van Holland. Maürits belegerde dezelve. Schoon de Bezetting, oproerig geworden , den Bevelhebber cn de Oflicieren hadt uitgedreeven, bondt zij eenen dapperen wederftand. Maar Maurits hadt, door het opwerpen van Schansfen , en het doorlleekgn mi Dijken, alle de toegangen tot ontzet onbruikbaar

(*) VèH ffifit van"s Hertogenbosch, II. D. bl.

$57 —344. Ct) Bor, XXXVII. B. bl. 5. 6".

L a

Mauritj»

Maurits wint O f vecaur en St. Andries.

Sluiten