Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4-8-

GESCHIEDENIS

Alhbr-

tus tret ie veld.

en Brugge gedaan, om zich van deeze gelegenheid; te bedienen tot het herkrijgen hunner oude Vrijheiden het toetreeden tot een Bondgenootfchap , waar van

zij, weleer, de ijverigfte Voorftanders waren (*) •

Het Leger, verfcheide Schansfen 'mgenoomen hebbende, kwam voor Nieuupoort. Op deezen Tocht hadt het grootlijks gebrek aan ipijs en drank geleden. Zes Galeien van Spinola kruisten lleeds op eene hoogte, en hadden twintig Vaartuigen der Zoe-elaaren, die 't geleide der Oorlogfchepen niet hadden willen afwagten , weggenomen. Dat de Heer- van Warmond , Spkxóla , vervolgens, aantastende, deeze kleine winst met dubbele fchade betaald zette, kon een fmagtend Leger niet baaten (j).

De tegenwinden , die het voortzetten des Staat■ fchen Legers vertraagd hadden , gaven den Aardshertog tijd, om zich tot tegenweer toeterusten. Men hadt zich gevleid , dat de muiterij der Spaanfche Knegten , thans algemeener en tiouter dan ooit, hem het bieden van wederLtand onmogelijk zou maaken; doch , het gevaar voor oogen ziende , lieten zij zich beweegen, om te veld te trekken. De Infante badt, vleidde en beloofde om de;Krijgsknegten tot het volbrengen van hun pligt te bemo> digen: men wil, dat zij , « P haire oorcierfelen en kostbaarheden wijzende, banigde, deezen liever ,

tot

(♦) Bor, Auth. Stvkk. IV- D. bl. 5-

(f) Bor, X>XVI1. B. bl. 37- GauTii Si3. p. 38*

Sluiten