Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

454 GESCHIEDENIS

Maurits ,

zijne finert, en verboodt hun, op lijfsftrafFe , teger^ iemand, wie 't ook zou mogen zijn , daar van te reppen : hij liet ze met een Sloep, ijlings, na één der Schepen brengen, één deedt hij 'er op [taanden voet doorlchieten , om het verfpreiden dier kvvaade tijding te voorkomen.

Het gevegt , in den vroegen morgen , hadt den optocht des Vijands vertraagd, en Maurits tijd gegeeven , om de voordeeliglte posten te betrekken, en bestmogelijke fchikkingen te maaken. De begeerte, om de fchaudè der nederlaage van Ernst uittewisfchen , verdubbelde zijn'moed. Over de Haven van Nieuwpoort getrokken , Itondt de flinker vleugel zijns Legers aan den Zee-, de rechter aan den Duinkant, en hadt Nieuwpoort van agteren. Maurits gaf last aan de Vaartuigen , in Zee optezeilen : dus moest het Leger fneuvekn , of overwinnen. Hij vreesde, dat de Soldaaten anderzins, op den minden tegenllag , zich te water zouden zoeken te redden, 't geen, bij eene verhaastte infcheping,om een gr >ot gedeelte des Legers gewed was. Zijn gefchut plaatste hij op de hoogte der Duinen : de Hollandfchc en Zeeuw fche Bootsgezellen deeden hem hier grooten dienst, daar zij de Stukken op planken en horden fchikten, om ze in het zand eenig Iteunpunt te geeven. Deels was Maurits hier aan de zege van deezen dag verfchuldigd: zijne Stukken troffen wis, dewijl die des Aardshertogs , in het zand geplant-, misten, en, bij eiken fchoot, dieper inzakten.

's Aardshertogs Soldaaten , het vertrek der Staat-

fcha

Sluiten