Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#38

GESCHIEDENIS

Maurits.

te, om hem.aan de woede der Soldaaten te onttrekken : zij bragten veele Krijgsgevangenen in koelen bloede om, en zouden ze allen gedood hebben, om zich te wreeken op de Spanjaarden , die, bij 't vermeefteren van de Schans Oudenburg , en in het gevegt op den morgen van dien dag, niemand gespaard hadden: de ftrengfte bevelen, om hun te wederhouden, werden 'er afgevaardigd (*> Maurits zelve kon niet nalaaten met Mendoza te boerten , zeggende : De Admirant van Arragon heeft reeds meer dan vier jaaren verlangd Holland te zien , hier zal hij nu gelegenheid toe vinden. Eerlang werd hij op 't Huis te Woerden, en, vervolgens, ia'i Gravenhaage gevangen gezet. Staande zijne gevangenis, welke bijkans twee jaaren duurde , bragten de Weduwe des Graaven van Valkenstein en de Afgevaardigden van het Kleefsland bezwaaren tegen hem in: doch de Staaten weigerden te vonnisfen over iemand, die de Wetten des Oorlogs genoot: zij weigerden ook ecn:g losgeld aanteneemen, en lieten, deinboezemingen van rechtfchaape Vaderlandsliefde volgende, hem niet vrij, dan naa dat men alle Ingezetenen der Veréènigde Nederlanden uit de Spaanfche Gevangenisfen geflaakt hadt.

In ftede van rechtftreeks op Nieuwpoort aanterukken, fleet men vier dagen met te overleggen , of men die Stad, dm Duinkerken zou aantasten. Tot het hervatten des belegs der eerstgemelde Stad werd

be-

(*} Bor, XXXVII. B. bl. 45. Pw.CArM.ILp.77S.

Sluiten