Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mauritj.

493 GESCHIEDENIS

geleegenheid bedienden , om voornaame Staatsperibonen bij den Vorst veragtlijk en bij 't Volk gehaat té maaken, hun affchilderende als ftout in 't vormen van Ontwerpen , en moedig, wanneer 'er niets te Vreezen was, doch die zelvea buiten gevaar bleeven, terwijl zij den Prins en de dappere Verdeedigers des Vaderlands aan 't hachlijkfte blootftelden (*). Reyd, een ijverig Voorftander van den Huize van Nasfau, fpreekt ook van deeze verwijdering, doch werpt alle fdiuld op de Staaten, welken den raad niet gevolgd hadden van Graaf Wiliem Lodewijic , die hij met groote vooringenomenheid verdeedigt. „ De blijd„ fcbap wegens deeze Overwinning," fchrijft hij, een vuuriger ftijl aanneemende , dan hij doorgaans voert , „ was onuitfpreeklijk , nogthans met fchrik „ en beeren vermengd : te midden van de vrolijk., beid gingen hun koude grillingen over't lijf, over„ denkende dit versch gevaar. Zij bekenden , dat , het Leser was beklemd geweest, gelijk Ifraèl tus", fchen Pharao en het Roode Meir, vervloekten 'j* den raad van den genen , die een zo gezegend Land en zo veel honderdduizend Zielen , zonder nood, gefield hadden op den uiterften kant, om „ te vallen in een afgrond van de hoogfte elenden, „ en in de hoogfte tyrannij , moedwil, hoon en ge„ weid, die een goed- en bloedgierige Vijand, een „ Vijand, door een langen Oorlog verbitterd, en van wraak brandende , zou hebben kunnen be-

3, den-

(*) Grotii Hht. p. 399.

ja',

Sluiten