Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

500 GESCHIEDENIS

zette hun aan tot wanboopig vegten: zomtijds daken, zij, als de nood aan den man kwam, en geen andere uitkomst openbleef, den brand in 't Buskruit, liever in de lugt fpringende, dan zich overgeeyende. De Oorlogfcheptn , den Koopwaarderen tot geleide dienende, durfden de onverfchrokken Kaapers t.auwlijks aantasten : zomtijds werden ze zelfs veroverd. Een derker Vloot, tegen hun uitgerust, nam eenige Kaapers , die hunne wreedheden met de galge mpelten boeten. Zulks verbitterde de Kaapvaarders meer en meer. Tot nog, fchijnt het, hadden zijde Gevangenen gefpaard, ongetwijfeld, om'er het losgeld voor te bekomen, dan nu beüoten zij , de Hollandfche en Zceuwfche Visfcherij in den grond te bederven. De weerlooze Haringbuizen , zwak door Porlogfchepen begeleid , waren de ongelukkige voorwerpen huns moedwils. Veelen werden 'er genomen : op zommigen nagelden zij de Visfchers in de Schepen vast, welken zij daar na in den grond fchooten, pf verbrandden. Eene wreedheid , hun, vervolgens , wel duur betaald gezet , gelijk ook, daar na, hunne doutheid , om hunne Gevangenen, omtrent Scheveningen , aan land te zetten , om daar 't losgeld te ontvangen (*).

Di Vijand hadt , door zijne Galeien , Roei- en Zeil vaartuigen, hier ten Lande onbekend , zomtijds eenige voordeden behaald: men werd te rade , ook

één

£*) Grumi Hifi. p. 402. Bor, XXXVII. B. bl. 46. Reïd, XVII, B, bl. 435.

Sluiten