Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. 3n

trekken, dat men in Holland, ter gelegenueid zijner Krooninge, de Klokken luidde , Vreugdebedrijven pleegde, en eenen Dankdag vierde. Van wege de, Staaten werd hij, bij eenen Brief, geluk gewenscht met zijne komst op den Throon, en op deezen Brief volgde een zeer daatlijk Gezantfchap , bekleed door Graaf Hendrik Fhederik, Walraven , Heer van Brederode, den Advokaat Oldenbarneveld en Jacob Valke , Rentmeefter van Zeeland.

Maar hoe groot was hunne verwondering, wanneer zij, te Londen gekomen , den nieuwen Vorst leerden kennen , en hem een Liefhebber der Letteroefeningen en op den Vrede gedeld vonden , af kee tig van alles , wat hem eenige onrust zou kunnen baaren, afgeregt op gefchildukken van den Godsdienst, en-meer gereed, om met de Pen dan met den Degen te vegten. Zij fpraaken met den Markgraaf de Rosny , onder den naam van Hertog de Swlly in de Gefchiedenisfen bekend, toen na Engeland van 't Franfche Hof afgevaardigd tot eene onderhandeling, waarin de Bondoen soten deel zouden hebben. Koning Jacobus, vermelden ons de Gedenkfchriften diens getrouwden Staatsdienaars van één der beste Koningen, „ fprak , 't zij uit loos„ heid, of anderzins, om zich bij den Koning van ,,, Spanje te geziener te maaken, van de Veréènigde „ Gewesten nooit dan met eene foort van fmaadheid 9, en veragting, ze deeds Muitelingen tegen hunnen „ Vorst noemende (*)." De Afgezanten , verwittigd

(*) Mem. de Sully, Tom. II. p. 154.155.

N a

Maumtï

Verbond tusfchen Frankrijk en Engeland,waar in de Staaten belang hadden»

Sluiten