Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. Jij

afloopen, zouden zij een genoegzaam aantal volks „ op de been brengen, tot onderfteuning der Staa„ ten, 'twelk, in Engelandgeworven, door Frank„ rijk betaald zou worden, twee derden voor reke„ ning van Koning Hendrik zeiven, en de overige „ derde in afkorting van 't geen hij der Kroone van „ Engeland fchuldig was." Zo veel belangs fielden die beide Koningen in 't behoud der Veréènigde Gewesten. De Staaten, op een magtiger bijftand, uit hoofde van dit Verbond, hoopende, lieten zich het zelve welgevallen. Dan zij konden de neiging van Jacobus tot den Vrede niet veranderen , noch hem beletten eene onderhandeling met Spanje aantevangen (*).

Fkederik Spinola ftak met twee Galeien uit de ] Haven van Sluis, met oogmerk om een inval in 1 Walcheren te doen. Joost de Moor , met drie '] Staatfche Oorlogfchepen, en twee Galeien , daar op g de wagt liggende, tastte hij aan; doch boodt deeze zo dapperen wederftand , dat de vijandlijke Galeien de wijk namen na Sluis, naa een verlies van honderd dooden en van hunnen Vlootvoogd Spinola : van eene gevaarlijke wonde genas de Moor gelukkig (f). Door deeze gelukkige gebeurtenis vonden de Staaten zich verlost uit de geduurige vreeze.eener landinge van Spinola in Zeeland.

Mau-

(*) Meteren, XXV- B. f. 465.466. Du Mont Corps Dipl. Tom. V. P. II. p. 30. (t) Metbren, XXV. B. f. 467. Groth- Hifi. p.438. N 3

Maurit^

\ SPINOi

a door

00.«T Dft loOR

eflaagen,

Sluiten