Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber. NEDERLANDEN. 517

zoende Muitelingen, gaf Spinola bevel, het ontzet Van Sluis te onderneemen; doch hij moest dit ltaaken door den dapperen wederltand der Belegeraann. De Belegerden , door hongersnood tot het uiterfte gebragt, en geene hoop op ontzet hebbende, gaven zich, op den twintigften van Oogstmaand , bij Ver. drag, over. Onder den gemaakten buit waren twee Galeien. De Roeiflaaven, omtrent veertienhonderd flerk, verkreegen hunne vrijheid* en werden deMoo? ren en Turken, om de gunst deezer Volken te winnen, en den Handel te bevorderen, na hun Vaderland teruggezonden (*)%

Het verlies van Sluis fmertte den Spanjaard geweldig: dan het fcheen, wel verre van de overgave van Oostende vertraagd, dezelve verhaast te hebben. De Veréènigde Staaten, overtuigd, dat hunne nieuwe vermeeffering, als mede die van Rhijnberk en Graave, hun ruim en rijklijk fchadeloos ftelde , lieten zich minder gelegen liggen aan de behoudenis eener Plaatze , welker verdeediging hun op honderdduizend Guldens ter maand te ftaan kwam, en hun van weinig diensts kon weezen, ter oorzaake van de Schansfen en Sterkten , met welken de Vijand d-zelve omgeeven hadt (f). Reeds hebben wij vermeld, welke redenen den Aardshertog bewoogen , om dit beleg

te

(*) Crotii Hifi. p. 447 &c. Meteren, XXV. B. f. 475 euz- Hifi. du Stege (POmende par Bonoürs , Brux. 1628. p. 520 &c.

(f) Meteren, XXV. B. f. 474, N 5

Maurits.

't Beleg vat' Oostmde.

Sluiten