Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 519

ten. Veee verdiende ook al hun vertrouwen door zijne reeds gedaane diensten. Hij hadt zijne jeugd onder de wapenen gefleeten , was doorleerd in de Krijgskunde, te de Gefchiedenisi'en en alle Weetenfchappen , eenen Opperbevelhebber onontbeerlijk. Hij bezat pin zo doorklonken oordeel in KrifgsraadsVergaderingen, en paarde bij 't ?elve, in heruitvoeren , zo veel dapperheids, dat Maurits op hem een volkomen vertrouwen ftelde, en betuigde, hem waardiger te agten dan een geheel Leger.

Zo ras Vere in Oostende kwam , bevlijtigde hij zich op het vermeerderen en derker bezettender Buipenwerken. Om hem hier in te verhinderen , en de Stad van alle kanten intefluiten, lagen de Belegeraars een' Dijk door 't verdronken land, en wisten de oude Haven onbruikbaar te maaken : dan de Belegerden daken een anderai Dijk door, en kreegen er-ne andere Haven, zo wel gelegen en gemaklijk , dat zij allen toevoer van Volk en Mondbehoeften ontvingen, buiten bereik van 's Vijands gefchut: deeze, dit bemerkende, befchoot de voornaamde Buitenwerken: in 't aanvallen en verdeedigen werd heftig van wederzijden gevogten. Hier verloor de jonge Heer de Chatillon , Kleinzoon des beroemden Admiraals de Cojligni , die over achthonderd Franfchen het bevel voerde, het leeven , zeer betreurd , om zijne dapperheid en krijgsbekwaamheden. Zijn dood was een groot verlies voor de Belegerden: door zijn gezag hieldt hij zijne Landsgeuooten, die met de Engelfchen iteeds overhoop lagen, in bedwang: deeze

Volks.

Mauriti.

Sluiten