Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

502 GESCHIEDENIS

telingen, en, bovenal, onder hun , die de St. Judries-Schans was toevertrouwd. Vere vondt zich genoodzaakt de Gijzelaars te rug te zenden , en de voornaamde Onderbevelhebbers te ontdekken , dat hij met dezen handel voorhadt, tijd te winnen tot de aankomst van nieuwen onderdand. De geftaakte onderhandeling werdt hierop hervat, en zo lang draaiende gehouden, tot dat de verwagtte verfterkinguit Zeeland o«daagde , en toen plotsling afgebroken, met betuiging des Bevelhebbers , dat de nood hem tot handelen gedreeven hadt; doch dat hij , ntt verderking bekomen hebbende , behoudens Eer en Eed, daar mede niet kon voortgaan. Zeer gebelgd was de Aardshertog over deezen hoon ; en dezelve griefde hem te meer , daar het gerugt der overgave van Oostende zich reeds allerwegen verfpreid hadt, en geheel Vlaanderen , om zo te fpreekeit , zamengeloopen was , om ooggetuigen van dit bedrijf te weezen. De Veréènigde Staaten zclven hebben dit gedrag van Vebe gelaakt, als niet eerlijk , en, buiten noodzaake, gevaarlijk.

De Konlngfchen, brandende, om zich tewreeken, befchooten langen tijd de zwakile plaats aan de oude Haven: en belloten , huns oordeels, genoegzaamé bresfe gefehooien hebbende , den negenden van Louwmaand des jaars MDCII, dorm te loopen. Dan de verdeediging was niet min dapper dan de

aanraad gehouden hebbe. Dit laatfte gevoelen kan niet gelden boven het gezag der aangehaale Vaderlacdfche Gefchiedfchrijveren.

Sluiten