Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer NEDERLANDEN. 523

aanval geweldig : zij werden met bebloede koppen afgeflaagen, en, als zij aftrekken, deedt Vere twee Sluizen openen , waar door veelen verdronken, Deeze aanval kwam den Vijand op achthonderd man te liaan: onder de gefneuvelden vondt men eene Vrouw, die, haare kunne met mansgewaad vermommende, den Krijg gevolgd was.

Hoe zeer dit mislukken zommigen bewoog , om het opbreeken des belegs den Aardshertog aanteraaden, oordeelde hij het zijner eere endiedesKonings te naa , het aangevangen werk te laaten fteeken. Doch, hoe veele vonden de ervaarendfteKrijgsbouwmeefters ook bedagten , en deels te werk fielden, hij kon , dit jaar , niets van aanbelang uitvoeren. De Bezetting, bij aanhoudenheid verfrist door nieuwen en overvloediger! toevoer, terwijl de Schepen de zieken en gekwetsten medenamen, beantwoordde zijn vuur met fchieten. De Veréènigde Staaten , ziende , dat dit beleg lang zou duuren, beflooten, onder voorwendzel van de ziekten, die 'er veelen wegrukten, om, vier of zes maanden, de Bezetting en Bevelhebbers te verwisfelen. Langs deezen weg werd ook de Ridder Vere , over wien zij niet te vrede waren, teruggeroepen : en men heeft opgemerkt, dat zij hem, naderhand, geen post van groot

gewigt betrouwden. . Freoerik van; Dorp,

die hem in 't Bevelhebberfchap opvolgde, bevlijtigde zich zo zeer in het herltellen der befchadigde Werken , en de Staaten onderfteunden hem zo wel door het ftipt betaalen der Krijgsknegten en Arbeiders,

dat

Maurits,

Sluiten