Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

5*4 GESCHIEDENIS

dat de Spanjaarden , die gebrek aan Geld hadden } en op veele plaatzen, om wanbetaaling, aan 'tmuiten floegens, dit tweede jaar bijkans niets vorderden, 't Vertrouwen van de Inwoonderen der Veréènigde. Gewesten op de fterkte deezer Stad was zo groot, dat veelen uit Zeeland , als of zij een plailierreisje deeden, derwaards voeren. Schoon deeze nieuws, gierigheid deezen op een arm, een been,- eBeenigen op 't leeven te ftaan' kwam.

Met het voorjaar des jaars MDCIIï #.kreegen de Belegeraars drie Buiti nwerken in hunne magt , en zij maakten zich gereed tot nog fterker aanvallen, wanneer de Staaten de Bezetting verwisfelden , en het bevel aan Carel var der Noot opdroegen. De Koning van Spanje en de Aardshertog hielden lange raadpleegingen met Ambrosio Spinola , een Genuees van zeer hoogen afkomst. DeezeEdelman, Broeder van Fredekik. spinola , in een fcheepsftrijd tegen de Hollanders gefneuveld , begon eerst den Krijg te volgen : dan, fchoon hij de kunst des Ooilogs flegts alleen bij befpiegeling kende , hadt hij, in de weinige Krijgsveriigiingen, hem toevertrouwd , blijken van eene meer dan gewoone bekwaamheid gegeeven: daarenboven was hij in 't rekenen en het beftuur der Geldmiddelen, noodig om de Krijgskas, toen zeer in de war , te regt te brengen, zeer bedreeven : veel Gelds hadt hij den Koning van Spanje opgefchooten. Nauwlijks was deeze Spinola aan 't hoofd des Legers geplaatst, en met het opperbewind ever de Geldmiddelen bekleed, of hij maakte zulke

fchik-

Sluiten