Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 529

blijkt niet, op welk een grond eenigeGerchiedfchrij. vers (*) hebben kunnen beweeren, dat de Artijkels, die alle de voorgaande Verbintenisfen ten voordeele der Veréènigde Gewesten vernietigden , herroepen wierden door een geheim Artijkel, 't welk men nergens vindt, 't Is eene onzekere gisting : en 't gedrag , vervolgens , door Jacobus gehouden , dient niet , om dezelve te ftaaven. In tegendeel, is het veel blijkbaarder, dat hij openlijk genoeg de Spaanfche zijde koos, en de Staaten zeer op hem te onvrede waren. Zij zagen zich verftooken van eenen Bondgenoot, van welken zij zelfs geen heimlijkeu bijftand konden verwagten, gelijk zij, na het fluiten des Vredes te Vervins, van Frankrijk genooten hadden. In de eerrte vervoering van hun misnoegen, weigerden zij hem de vaart op de Schelde; doch het leedt maar weinig tijds, of zij ontveinsden hun misnoegen , dewijl Jacobus hunnen gewonen Agent, met den tijtel van Ambasfadeur vereerd , in die hoedanigheid erkende , ondanks de tegenkanting des Spaanfchen Gezants (f).

Ten zelfden tijde maakten de Veréènigde Staaten groote toerustingen , om den Oorlog met kragtdoortezetten : en beraamden zelfs het plan eener onderneeminge, zo ftout als gewigtig. Antwerpen was, naa het meerendeel des Handels en van den ouden luifter verlooren te hebben, nog ééne der rijkfte Steden

(*) Rapin, Tom. VII. p. 38. (t) Meteren, XXVI. B, f. 486. XXV.B.f.483. 03

Maurits»

Mislukte aan flag op Antwerpen.

1605.

Sluiten