Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Spinola valt in Over ij'./cl.

530 GESCHIEDENIS

den in de Ooftenrijkfche Nederlanden. De Staaten bdflooten, deeze Stad te vermeelteren, invvelkezich nog vtele Burgers bevonden , na de oude Vrijheid haskende. JVJaurits werd deeze Krijgstocht toevertrouwd. Hij (lelde zich voor, het land rondsom de Stad onder water te zetten, ze met een aantal Schepen intefluiten, en zich te verfterken op het klein gedeelte droogen gronds. Dan het groot aantal Vaar» tuigen , tot deezen Tocht verzameld , ontdekte zijnen toeleg. Spinola vondt tijds genoeg, om de Bezetting te verfterken, en de Dijken werden zo wel bewaakt, dat Maurits zich genoodzaakt vondt zijne onderneeming te fiaaken : naa veel Volks verlooren te hebben in eenen aanval onder Graaf Ernst van Nasfau. Al de vrugt van deeze kostbaare o:iderneeming beftondt in het bemagtigen van het Kasteel van Wouw, 't welk een beleg van niet meer dan vijf dagen uitftondt. Maurits trok met zijn Leger in Vlaanderen; doch de verftandige fchikkingen van Spinola verijdelden alle zijne beöogingen (*).

Deeze bekwaame Veldheer hadt een groot Leger op de been gebragt. Door een grootsch beftaan na Krijgsroem haakende, zogt hij het tooneel des Oorlogs in het hart der Veréénigr/e Gewesten te verplaatzen. Om zijn toeleg te bedekken , febeidde hij zijne Krijgsmagt in twee deeleö , het ééne in Vlaanderen laatende : om Mauriis op den tuil te houden, voerde hij het ander met fpoed, door het Land van

Kleef

(•) ftfETEREN, XXVI. B. b!. 40 >.

Sluiten